thành viên fanpop từ năm May 2008

  • *~-......... , .{---~~SCOTLAND~~---}. , .........-~*
  • Favorite Movie: *BREAKFAST AT TIFFANYS*devil wears prada SINGIN IN THE RAIN gigi*SOME LIKE IT HOT*juno FUNNYFACE sabrina~roman holiday*P.S I tình yêu YOU*many more......
    Favorite Musician: *MUSE*fall out boy*LINKIN PARK*queenROLLINGSTONESroxetteTHEWHOsnow patrol*RADIOHEAD*bon joviALLAMERICANREJECTSgreendayBJORK*30 giây TO MARS*
    Favorite Book or Author: anything - like a good read xD ♥....................x....................x....................♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

luv_audrey đã đưa ý kiến …
tham gia my club: Rex Harrison as Professor Henry Higgins

link

'For those who admire the one who taught Eliza Dolittle how to speak like a dutchess.' đã đăng hơn một năm qua
luv_audrey đã đưa ý kiến …
I tình yêu Audrey Hepburn! And your picture and motto! đã đăng hơn một năm qua
heart
Audreyfan101 đã đưa ý kiến …
Adore your biểu tượng and your spirit! Audrey is the greatest! :) đã đăng hơn một năm qua