thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kingcesar67 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
wink
mimansa trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hi,Nice to meet u!:)
Looks like u r a người hâm mộ of kagerou project, me too!:)
Hope we can b com frens!!!:) xD đã đăng hơn một năm qua
Cutepet87 đã đưa ý kiến …
bạn have a kagerou icon?! Friends? ^,^ đã đăng hơn một năm qua