ᴬᵀᴴᴱᴺᴱ ☠

thành viên fanpop từ năm March 2016

  • Female, 23 years old
  • Favorite TV Show: Game of Thrones; Downtown Abbey
    Favorite Movie: Pride and Prejudice; My Fair Lady; Gentlemen Prefer Blondes; Interview with the Vampire; V for Vendetta
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
mmeBauer trao các điểm thưởng cho tôi về my links
🤍❄🤍❄🤍❄🤍❄🤍❄🤍
/ㅤ\---------------------------------
\__|ㅤHappy 🤍❄❄️❄🤍|
ㅤ |ㅤWednesday ❄️❄🤍 |
ㅤ |ㅤ Athène! 🤍❄❄️❄🤍 |
\_/_________________/
🤍❄🤍❄🤍❄🤍❄🤍❄🤍 đã đăng cách đây 10 tháng
heart
yeuxivres trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Leaving bạn some nice messages before I xóa my account! đã đăng hơn một năm qua
yeuxivres trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▀▄▀▄▀▄ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀ ғʀɪᴇɴᴅ ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ᴇᴠᴇʀ ғᴏʀɢᴇᴛ ▄▀▄▀▄▀
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ đã đăng hơn một năm qua