thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 42 years old
  • Favorite TV Show: Lois and Clark The New Adventures of Superman, Dawson's Creek, The l word
    Favorite Movie: The Matrix, Notting Hill, Avatar
    Favorite Musician: Crystal Bowersox, Oasis, The Murmurs, Uh Huh Her, Hands On Approach, Jorge Palma, Katie Melua, Sue Medley, Tegan And Sara , Toranja, Tribalistas, Gush
    Favorite Book or Author: Robin Cook, José Saramago
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

arvoredum đã đưa ý kiến về Idolos
Visita a página de Sandra Pereira, a vencedora do Ídolos 2010:

Visit Sandra Pereira fanpop spot, the Portuguese Idol of 2010:

link đã đăng hơn một năm qua
arvoredum đã đưa ý kiến về Thần tượng âm nhạc Mỹ
IDOL TRADITION WAS BROKEN, a women won Portuguese Idol!!
Visit Sandra Pereira fanpop spot, the Portuguese Idol of 2010:
link đã đăng hơn một năm qua
arvoredum đã đưa ý kiến về Canadian Idol
IDOL TRADITION WAS BROKEN, a women won Portuguese Idol!!
Visit Sandra Pereira fanpop spot, the Portuguese Idol of 2010:
link đã đăng hơn một năm qua