Ashley

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 22 years old
  • Favorite TV Show: 21 jump đường phố, street
    Favorite Movie: Benny and Joon
    Favorite Musician: Bruno Mars
    Favorite Book or Author: The Wringer
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

artlover7254at đã đưa ý kiến …
tham gia PARAKEET người hâm mộ CLUB!!!! I KNOW YOU'VE ALL HAD ONE @ ONE TIME hoặc ANOTHER!!! PLZ JOIN!!! đã đăng hơn một năm qua
artlover7254at đã đưa ý kiến về Parakeets
I am getting a parakeet! for the 2nd time...... but i'm certain I can take care of it "properly" this time around! :D Any Lời khuyên will be warmly accepted :D I haven't decided on a name either... đã đăng hơn một năm qua
artlover7254at đã đưa ý kiến về The Cheshire Cat
Alice: but I don't want to be among mad people. Cheshire: oh bạn can't help that. We're all mad here. :D đã đăng hơn một năm qua