ariel

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: anything on MTV
    Favorite Movie: too many to name
    Favorite Musician: one direction hoặc 1D
    Favorite Book or Author: any one direction sách
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

arielh6 đã đưa ý kiến về Harry Styles
sbbbbbbbbbb bạn need too go some where because if bạn dont lke him why bạn here!!!!???? đã đăng hơn một năm qua
cool
arielh6 đã đưa ý kiến về One Direction
i hope bạn guys know that the boys dont have a fanpop!!!!!! i wish đã đăng hơn một năm qua
arielh6 đã đưa ý kiến về One Direction
nialls bro is having a baby what do bạn what it to be a girl hoặc boy??????? đã đăng hơn một năm qua
wildchild_rids1 đã bình luận…
dunno hơn một năm qua
ZoeyMalik28 đã bình luận…
As long as Niall is happy with Greg being happy cx hơn một năm qua
araic999 đã bình luận…
OMG CONGRATS TO GREG hơn một năm qua
directioner765 đã bình luận…
a girl since nialls never had a sis hơn một năm qua