thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Favorite TV Show: cún yêu, con chó con in my pocket/ house of anubis
    Favorite Movie: tangled/ twilight eclpse
    Favorite Musician: Selena Gomez
    Favorite Book or Author: twilight eclipse
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

shelly_06 đã đưa ý kiến …
i tình yêu d hiển thị đã đăng hơn một năm qua