thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Male
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Doctor Who, Firefly, Animaniacs, Johnny Test, most sci-fi, most cartoons.
    Favorite Movie: Alpha And Omega, the original ngôi sao Wars Trilogy, most sci-fi/fantasy.
    Favorite Musician: Depends on my mood.
    Favorite Book or Author: WAY too many to list, but especially sci-fi/fantasy.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
!!!!! đã đăng hơn một năm qua
humphrey21 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
:) 2day is National điểm thưởng ngày a holiday i made up :) đã đăng hơn một năm qua
cherry_Dropzx đã đưa ý kiến …
A ngôi sao has 5 ends.
A square has 4 ends.
A tam giác has 3 ends
A line has 2 ends.
But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥............................ ..........
.Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one!
if bạn get 5 back , bạn are a good friend
If bạn get 10 , bạn are popular.
If bạn get 15 back, damn I'm jealous! đã đăng hơn một năm qua