Cherity Carlson

thành viên fanpop từ năm March 2019

  • Female
  • California
  • Favorite TV Show: Once Upon A Time,Under the Dome
    Favorite Movie: Twilight Saga,Fifty Shades trilogy,Titanic,E.T
    Favorite Musician: Ellie Goulding,Katy Perry,Sia,Imagine Dragons,Coldplay,Evanescense,Muse
    Favorite Book or Author: Twilight Saga and Fifty Shades book series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunshinedany trao các điểm thưởng cho tôi về my links
#3. đã đăng cách đây 2 ngày
sunshinedany trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
#2. đã đăng cách đây 2 ngày
sunshinedany trao các điểm thưởng cho tôi về my images
3 các điểm thưởng for 1st place in the movie game round 123 ----- # 1 đã đăng cách đây 2 ngày