tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 5 clubs Die-Hard (5)

thông tin trên tường của tôi

smile
Irja đã đưa ý kiến …
bạn say Troy and Gabriella, I say Edward and Bella !
bạn say The Chronicles of Narnia, I say Twilight !
bạn say Jonas Brothers, I say Muse!
bạn say Joe Jonas, I say Edward Cullen !
bạn say Werewolves, I say vampires!
bạn say Pink, I say, Gold!
bạn say Pamela Anderson, I say, Rosalie Hale !
bạn say crazy, I say Alice Cullen !
bạn say Schwarzenegger, I say, Emmett Cullen !
bạn say I hate Twilight, I say I HATE YOU!

Copy and paste this if bạn tình yêu Twilight đã đăng hơn một năm qua
DagiPunk trao các điểm thưởng cho tôi về my images
pic đã đăng hơn một năm qua
orppersephone trao các điểm thưởng cho tôi về my images
pic :] đã đăng hơn một năm qua