Ravyn Rutherford

thành viên fanpop từ năm March 2013

  • 23 years old
  • holloman, new Mexico
  • Favorite TV Show: dont wacth tv mutch
    Favorite Movie: Rise Of The Guardians
    Favorite Musician: every country singer out there!!!!!
    Favorite Book or Author: every one of them
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

angellove1234 đã đưa ý kiến …
Omg April fools everyone đã đăng hơn một năm qua
angellove1234 đã đưa ý kiến …
I have to đã đăng hơn một năm qua
thefool10 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Wait what do u mean good bye don't leave! đã đăng hơn một năm qua
angellove1234 đã bình luận…
omg bạn fell for it april fools beth i am not leaveing LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua