thành viên fanpop từ năm September 2010

  • 23 years old
  • Castelo Branco, Portugal
  • Favorite TV Show: shake it up; Morangos com açucar;
    Favorite Movie: the rhythm of hip hop, Hannah Montanna.
    Favorite Musician: Greenday; Jonas; 50 cents; Ke$ha ...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
shiriny trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Beautiful eyes, a tender heart
And a smile that’s very sweet
Before bạn came to my life
It was so incomplete

bạn always make me happy
bạn make my world go ‘round
In anything we do together
Joy is sure to be found

I just want bạn to know
And hope that bạn can see
You’re a very precious person
That God has shared with me <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
shiriny đã bình luận…
Thank bạn for everything, and thank bạn very much for remembering me even when I'm not that much around. tình yêu bạn a lot <3 hơn một năm qua
andreia12345678 đã đưa ý kiến …
"but I never knew never knew" - Adele link đã đăng hơn một năm qua
andreia12345678 đã đưa ý kiến …
I like a lot the songs of Adele!!! đã đăng hơn một năm qua