tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

amost đã đưa ý kiến …
What is the biggest selling album of all time?
I suspect that it is Michael Jackson's "Thriller" (1983) hoặc The Beatles' "Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band"? Does anyone know the correct answer to this question?

Amit Kshirsagar đã đăng hơn một năm qua