amelie r

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 34 years old
  • iasi, Romania
  • Favorite Movie: Sweet November
    Favorite Book or Author: The Idiot-Dostoievski
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

realbab đã đưa ý kiến …
nice thông tin các nhân đã đăng hơn một năm qua
amelietm đã đưa ý kiến …
Tennessee man returns $13,000 in cash he found on trash can đã đăng hơn một năm qua
amelietm đã đưa ý kiến …
Students left in mass hypnosis after demonstration goes away đã đăng hơn một năm qua