Amelia Rose the Hedgehog

thành viên fanpop từ năm September 2014

  • Female
  • Australia
  • Favorite Book or Author: Sonic Universe comic series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kicksomebut23 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Congrats on one medal đã đăng hơn một năm qua
ameliarose2002 đã bình luận…
Thanks :3 hơn một năm qua
smile
ameliarose2002 đã đưa ý kiến về Nhím Sonic
Wow. I have been gone for a while, whats up? :) đã đăng hơn một năm qua
Legithedgehog đã bình luận…
Well, bạn đã đưa ý kiến it yourself that you're leaving fanpop, to di chuyển on deviantART am I correct? and im good you? hơn một năm qua
kicksomebut23 đã bình luận…
:-: hơn một năm qua
Stone_Spirit đã đưa ý kiến …
IM BACK đã đăng hơn một năm qua
ameliarose2002 đã bình luận…
yay hơn một năm qua
Stone_Spirit đã bình luận…
Biggest yay ever hơn một năm qua