amber

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: doctor who and the mentalist
    Favorite Movie: All harry potter movies, something borrowed and anything disney.
    Favorite Musician: many
    Favorite Book or Author: harry potter bởi far.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
simovska trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
It's 'World Best Những người bạn Week' send this to all Your good friends.Even me, if I am one of them. See how many bạn get back.
If u get thêm than 3 u r really, a lovable person...I am waiting

Even if it means sending it back to the person who sent it to you.

If it comes back to you,then bạn will know bạn have a vòng tròn of friends.

HAPPY FRIENDSHIP WEEK TO YOU!!!!!!

bạn ARE MY FRIEND AND I AM HONORED.
F - Few
R- Relations
I- In
E - Earth
N - Never
D - Die đã đăng hơn một năm qua
MissChicky97 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Happy Valentine's Day! đã đăng hơn một năm qua
smile
iz_thiz_me trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
xin chào how u doin...?
if bạn like tham gia my spot
link
hope u'll like it n tham gia it! đã đăng hơn một năm qua