☯☪☆➠ßЯI₮∀NI₤™⏎☮✄

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 28 years old
  • trái chuối, chuối Republic, United States of America
  • Favorite TV Show: Skins, cá Hooks, Degrassi, That 70's Show, Whose Line is it Anyway
    Favorite Movie: Titanic, Avatar, Angus Thongs & Perfect Snogging, Les Miserables
    Favorite Musician: ♬All Time Low,Tokio Hotel,Coldplay,NeverShoutNever,Sparks the Rescue,Cartel,YouMeAtSix,Owl City,Taking Back Sunday,Mayday Parade♪
    Favorite Book or Author: The Mortal Instruments Series, The Host, A Child Called "It", Crank, Glass, Fallout
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Gioboss đã đưa ý kiến …
bạn are pritty đã đăng hơn một năm qua
xXSweeneyXx đã đưa ý kiến …
Still alive? đã đăng hơn một năm qua
madnessman đã đưa ý kiến …
Come back so bạn can suck my dick again. đã đăng hơn một năm qua
madnessman đã bình luận…
Opps did I say that out loud ? hơn một năm qua
madnessman đã bình luận…
Sorry :x hơn một năm qua
madnessman đã bình luận…
Me tình yêu bạn long time . hơn một năm qua