Crystal Princess

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 23 years old
  • India
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
............🎆.......................
A. . . . . /\.. . . . . . . . . . . . . .★
★. . . /.. . \.. . . . . ★
. . . . /.. ✯. \
. . . /. . .☮. . \.. . . . .★
★ /. ❄. . . ❄️ . .\.. . . . . . . .★
. /.. . ❀. . ☃. ..\.. . . . _[_]_
/........................\.. . . ( ' ' )
. . . . . |.. .|.... . . . . --(.. .:. )--
. . . . . |__|.. . . .. . . (.. . :. .)
❄️Merry giáng sinh ❄️ to you! đã đăng hơn một năm qua
smile
whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thank bạn for adding me. đã đăng hơn một năm qua
laugh
KEISUKE_URAHARA trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
not a problem............heh eh eh đã đăng hơn một năm qua