Guillermo Aguilar

thành viên fanpop từ năm March 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2)

thông tin trên tường của tôi

kiss
shenelopefan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your thông tin các nhân pic :3 Have a nice ngày đã đăng hơn một năm qua
smile
Mongoose09 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
xin chào sorry for the late reply! How are you?? :) đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi there, could I get bạn to vote and leave a bình luận in this phiếu bầu I made here:

link đã đăng hơn một năm qua