Annie ✔ Verified Glee người hâm mộ

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 21 years old
  • Favorite TV Show: Glee and Những người bạn
    Favorite Movie: Glee 3D, The Proposal and Grease
    Favorite Musician: ♥Maroon 5♥ and ♥The Glee Cast♥
    Favorite Book or Author: The Hunger Games Series and BridgexJordan fanfictions!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wishey đã đưa ý kiến …
When is the tiếp theo part of total drama athletics coming out? đã đăng hơn một năm qua
agtimm đã đưa ý kiến về Total Drama Island
xin chào Guys! I JUST noticed the "Best Contributors" thing on the side! I looked and I'm the 46th Best Contributor! What are bạn guys? đã đăng hơn một năm qua
BridgexJordan đã bình luận…
I'm 25!!!!! :D hơn một năm qua
BridgexJordan đã bình luận…
YAY! I went up and now I'm 23!! :D hơn một năm qua
agtimm đã đưa ý kiến về Total Drama Island
The moment when bạn find out your Best Friend and Boyfriend both tình yêu Total Drama! đã đăng hơn một năm qua
iPsychic đã bình luận…
That's awesome! :D hơn một năm qua