Adreunna Jackson

thành viên fanpop từ năm January 2010

  • 24 years old
  • birmingham, United States of America
  • Favorite TV Show: The Game...
    Favorite Movie: THIS IS IT, MOONWALKER,THE WIZARD OF OZ,GHOSTS(MJ),AND THE JACKSONS: AN AMERICAN DREAM, LIVE AT BURCHAREST......EVERTHING MJ'S
    Favorite Musician: Michael Jackson & Janet Jackson
    Favorite Book or Author: MOONWALKER (ALL MICHAEL JACKSON BOOKS)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sexygirl572 đã đưa ý kiến …
she is cute đã đăng hơn một năm qua
kiss
invaderzim đã đưa ý kiến …
xin chào babe Merry giáng sinh đã đăng hơn một năm qua
smile
Ameerah_Ham trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
this is urs! tee-hee! aow u rock ma world! đã đăng hơn một năm qua