tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 18 clubs Dedicated (18) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11)

thông tin trên tường của tôi

alesana234 đã đưa ý kiến …
18 AND A GIRL WOW đã đăng hơn một năm qua
NewGirl14 đã đưa ý kiến …
How old are u for real are u even a girl that guy in the pic is hot I wanna go out with him do u know him đã đăng hơn một năm qua
abcd đã bình luận…
18, a girl. the guy in the picture is pete doherty from the band the libertines and babyshambles. sorry for the late reply hơn một năm qua
iammrsleto trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào u like jared leto wow he is so awsome x đã đăng hơn một năm qua
isabellabiebs đã bình luận…
Totally agres:) hơn một năm qua