Austin

thành viên fanpop từ năm February 2010

  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Bảy viên ngọc rồng Z
    Favorite Movie: dragonball evoulution
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

zoraork đã đưa ý kiến …
Go dragonball Z kai KIAO-KEN

mabey a bit too much đã đăng hơn một năm qua
davidkoz đã đưa ý kiến …
hi how u đã đăng hơn một năm qua
davidkoz đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua