thành viên fanpop từ năm February 2019

  • Female, 26 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Avatar: The Last Airbender/Legend of Korra
    Favorite Movie: Kill Bill
    Favorite Musician: Shakira and Tupac
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Zukos_bride đã đưa ý kiến về YouTube
Youtube seriously sucks.. and does nothing against harassment hoặc spam lmao.. wtf đã đăng hơn một năm qua
simrananime trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add ^^ đã đăng hơn một năm qua
Zukos_bride đã đưa ý kiến …
Suscribe to PewDiePie ;) đã đăng hơn một năm qua
simrananime đã bình luận…
Another 9yo old xD hơn một năm qua