Zip The Zumbuddy

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Male, 29 years old
  • Calgary, Canada
  • Favorite Movie: Bí kíp luyện rồng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

a33 đã đưa ý kiến …
thanks 4 da add;) đã đăng hơn một năm qua
Rachel395 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi I'm Rachel Berry đã đăng hơn một năm qua
Finn1942 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi I'm Finn Hudson đã đăng hơn một năm qua