Zara Channel

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female, 29 years old
  • Denver, CO
  • Favorite TV Show: Gossip Girl
    Favorite Movie: Anything Audrey Hepburn
    Favorite Musician: Too Many
    Favorite Book or Author: Bronte, Austen, Skakespeare,Creech, Holm, J.K. Rowling
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

egocentric trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tham gia gg s3 on fanpop link.
like ur hình ảnh đã đăng hơn một năm qua
xxGossip-Girlxx trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your icons, especially the user one! The scene is epic LOL – Liên minh huyền thoại Chair always! đã đăng hơn một năm qua
xxGossip-Girlxx trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your icons, especially the user one! The scene is epic LOL – Liên minh huyền thoại Chair always! đã đăng hơn một năm qua