Zack Venge

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Male, 25 years old
  • California, Los Angeles
  • Favorite TV Show: Sonic X
    Favorite Movie: Narnia Part 1 2 3, Harry Potter part 1,2,3,4,5,6,7
    Favorite Musician: Epic musics, Rio soundtracks, đàn piano musics
    Favorite Book or Author: About động vật
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smirk
Mintenndo đã đưa ý kiến …
Wow bạn own some of my yêu thích clubs. Never knew that đã đăng hơn một năm qua
Mintenndo đã bình luận…
Nvm scratch that hơn một năm qua
Dewsparkle đã đưa ý kiến …
I feel like a jerk now :c I'm sorry for being rude about your friend's drawing. I'm really sorry! I was just having a bad ngày :/ and like I said, I'm a bad critique.. đã đăng hơn một năm qua
ZacharyWhite đã bình luận…
Sure sure, no prob. ^_^ hơn một năm qua
Dewsparkle đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
ZacharyWhite đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
*Shouts* "Is anyone... still alive?!" *echoes* đã đăng hơn một năm qua
ShadowFan100 đã bình luận…
No, we're all zombies :D hơn một năm qua
jessy_an đã bình luận…
Why? hơn một năm qua
ZacharyWhite đã bình luận…
We're zombiieeezzzz?! Well sh!t, I've been missing out!! hơn một năm qua