Sarah Rebecca

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Female, 26 years old
  • Los Angeles, United States of America
  • Favorite TV Show: Chuck,Chastel,Revange,The sicret circle,Reising Hope...
    Favorite Movie: lots of them
    Favorite Musician: pop,
    Favorite Book or Author: lots of them
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

YvonneorSarah đã đưa ý kiến về Nathan Fillion & Stana Katic
looooooooooooooooooooooooooove her đã đăng hơn một năm qua
YvonneorSarah đã đưa ý kiến về Stana Katic
loooooooooooooove her đã đăng hơn một năm qua
YvonneorSarah đã đưa ý kiến về Chuck & Sarah
looooove them it is so sad thet is over i it is a romantic and a comedy đã đăng hơn một năm qua