tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

LovedByAll đã đưa ý kiến …
Group name: Oracle
người hâm mộ Club: Seekers
người hâm mộ symbol: Eye of god
người hâm mộ Colour: mocha brown
Seven Members:
Euaerin (nine muses) Main rapper, Main dancer
Gaeun (dalshabet) Lead rapper, sub vocalist
Soyeon (t-ara) Main Vocalist
Hyerin (Exid) Lead Vocalist
Nc.a (solo) Sub Vocalist (face of group)
Dani (Mbk Trainee) sub vocalist, Lead dancer
Wooyoung (purfles) Main/Lead Vocalist
Concept: Sexy, power, party themed
Company: Double edge sword Ltd đã đăng hơn một năm qua
wink
anime_lover trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hey~
I totally tình yêu your motto. Like... I tình yêu it. c:

Have a great ngày ♥ đã đăng hơn một năm qua
smile
Hyori143 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
╔══════════════◌♥◌ ══════════════
♥ If bạn have amazing COOL Những người bạn put this on their tường :-) ♥
╚══════════════◌♥◌ ══════════════╝ ♪.. đã đăng hơn một năm qua