Yuusei Hokazenomiya

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • Male, 30 years old
  • Why do u need to know?, Nhật Bản
  • Favorite TV Show: Yu-Gi-Oh,Soul Eater,Black Butler,Bleach
    Favorite Movie: Nothing....
    Favorite Musician: B2st,2p.m.,Big Bang
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

lynnyukimara02 đã đưa ý kiến …
Yusei how dare bạn forget about us!? *CRIES* đã đăng hơn một năm qua
lynnyukimara02 đã đưa ý kiến …
o.o yusei im a begginer on dueling. Teach meh. <3 đã đăng hơn một năm qua
KP-Giggles đã đưa ý kiến …
Hi ^-^ đã đăng hơn một năm qua