Rebecca

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Family Matters, George Lopez, The Nanny, It's me hoặc the dog
    Favorite Movie: The Last Song
    Favorite Musician: Demi Lovato
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Hot_n_cold trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hey. Welcome to fanpop. :) Have fun. Hope we can be friends. đã đăng hơn một năm qua