thành viên fanpop từ năm February 2016

  • Female
  • Favorite TV Show: Bleach, Naruto Shippuden, etc
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

YouloveKpop đã đưa ý kiến về windwakerguy430
Thanks for being active on polls, we don't get a lot of guys XD đã đăng hơn một năm qua
Windwakerguy430 đã bình luận…
No problem :) hơn một năm qua
AquaMarine6663 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks. Have a điểm thưởng back. ^-^ đã đăng hơn một năm qua
big smile
mimansa trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hello!! xD đã đăng hơn một năm qua
YouloveKpop đã bình luận…
Hello :) I see you're watching a lot of Japanese stuff, I like Korean stuff too but right now I happen to be watching Mars. hơn một năm qua