thành viên fanpop từ năm November 2013

  • Female, 21 years old
  • Favorite Musician: AKB48,f(x),Perfume,Yui
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

YouGetACar đã đưa ý kiến về AKB48
I really like NyaKB song 💛💙💜💚❤️ đã đăng hơn một năm qua
maedachan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me! đã đăng hơn một năm qua
CyborgIdol trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add nice to meet bạn đã đăng hơn một năm qua