Eddie TheYoshi

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Male, 32 years old
  • new jersey
  • Favorite TV Show: DBZ, OLD NICKELODEON hoạt hình (Spongebob, CatDog, Danny Phantom)
    Favorite Musician: Led Zeppelin, LOZ Orchestra!
    Favorite Book or Author: manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

YOSHI90 đã đưa ý kiến về Yoshi
Sonic and Yoshi? DLC for the Wii U? Yoshi's Island Zone? What? đã đăng hơn một năm qua
YOSHI90 đã đưa ý kiến về Yoshi
Let's get ready to visit Yoshi's New Island in Spring 2014!!!! đã đăng hơn một năm qua
YOSHI90 đã đưa ý kiến về Yoshi
So, does anyone know any good Wii U games? Got mine yesterday. đã đăng hơn một năm qua
NewBoyz231 đã bình luận…
Haven't gotten mine, hopefully it'll be a gift :3 But maybe New Super Mario Bros, it is on the WiiU. It is similar to New Super Mario Bros wii=) hơn một năm qua
YOSHI90 đã bình luận…
Cool! I'll try it along Zelda the Wind Waker. hơn một năm qua
NewBoyz231 đã bình luận…
Great! It's been out a while now but that doesn't matter! ;) hơn một năm qua