thành viên fanpop từ năm January 2017

  • Male
  • Favorite TV Show: Xena: Warrior Princess, Game Of Thrones, Spartacus: Blood and Sand, Rome, Banshee, Vikings
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XXXcalibur đã đưa ý kiến về Luis Royo
I'm a big người hâm mộ hoặc Royo though I tend to prefer his thêm gần đây works, which are openly erotic and sexual; less restrained with less emphasis on the fantasy/sci-fi elements. đã đăng hơn một năm qua