XPGSaints

thành viên fanpop từ năm April 2014

  • Male, 29 years old
  • Quebec, Canada
  • Favorite TV Show: The Family Guy
    Favorite Movie: Alpha và Omega
    Favorite Musician: HeadHunterz
    Favorite Book or Author: Alpha and omega Tome 1-4
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XPGSaints đã đưa ý kiến về Bungie: Destiny
Beta will be released soon :) đã đăng hơn một năm qua
XPGSaints đã đưa ý kiến về Alpha và Omega
I hope A&O4 will kill the box office this năm so we will have A&O 5 <3 đã đăng hơn một năm qua
TheChriZ1995 đã bình luận…
If only hơn một năm qua
nicker11500 đã bình luận…
If only it'll even make it to theaters... hơn một năm qua
XPGSaints đã bình luận…
I agree hơn một năm qua
big smile
stella2015 đã đưa ý kiến …
"Put ♥ this ♥ on ♥ anyone's ♥ tường ♥ who ♥made ♥ bạn ♥ smile ♥ somewhere ♥ sometime ♥ in ♥ your ♥ life. ♥ ♥It ♥ may ♥ surprise ♥ bạn ♥but ♥ check ♥ out ♥ how ♥ many ♥ come ♥ back. ♥ Thanks ♥ a ♥ lot ♥ for ♥ making ♥ me♥ smile! ♥ Put ♥ this ♥ back ♥ on ♥ my ♥ tường ♥ if ♥ I ♥ ever ♥ made ♥ bạn ♥ smile ♥" đã đăng hơn một năm qua