Mon

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Female, 29 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Musician: Nickelback
    Favorite Book or Author: Trò chơi vương quyền
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
Sylar-Elle trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Before 2010 ends, please tell I tình yêu bạn to 15 of your best friends. If bạn fail to do so, 2011 won't be a good năm for you. So, I tình yêu bạn
my dear friend. ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
tazoulini trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Happy #Supernatural# Thursday! đã đăng hơn một năm qua
tutiegal trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hey!!
this might seem a bit random, but i'm just going through my hộp thư đến to get rid of all my msg's so i'm thanking everyone who's added me!
so thanks :D:D đã đăng hơn một năm qua