My Wall

Next Previous
Willowmay đã đưa ý kiến về Katherine Heigl
LOVEEE HER! She is one of my yêu thích a actresses! <3 đã đăng hơn một năm qua
Willowmay đã đưa ý kiến về Amanda Seyfried
I tình yêu her! She is sooo prettttyy! She is a great actress to! Loved her in:
Mamma Mia
Letters to Juliet
Dear John
The Big Wedding
and Mean Girls! <3
HUGEEEE fan! <3 đã đăng hơn một năm qua
Willowmay đã đưa ý kiến về Keegan Allen
I tình yêu HIM! <3 I am watching Pretty Little Liars right now, and every time i see him on the hiển thị i'm just like...OMGGGG DYINGGGGGGGG SOOOO HOTTTTT!!!!!!!!!!!!!! His muscles are like...BOOOOOMMMMM đã đăng hơn một năm qua
hatelarxene đã bình luận…
I wish his diễn xuất skills were on par with his muscles. hơn một năm qua