Izzy Fray

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Female, 24 years old
  • Austin, United States of America
  • Favorite TV Show: mèo 101
    Favorite Movie: Percy Jackson
    Favorite Musician: Taylor Swift
    Favorite Book or Author: Erin hunter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

WhiteLeopard đã đưa ý kiến về Percy Jackson và Olympians
happy half blood birthday đã đăng hơn một năm qua
WhiteLeopard đã đưa ý kiến …
im healthy cause im eating fruities đã đăng hơn một năm qua
WhiteLeopard đã đưa ý kiến về Make Your Own Warrior Cat!
Ok here's a little about me....I am Whiteleopard warrior of Riverclan. I am white with unusel black dots,circles,and half circles.I have cunning blue/purple eyes like my mother Lakeflight of Riverclan,My dad is Scratchfur of Shadowclan.My sisters are Creekfall and Silverfire. My mate is Lioncane,we don't have any kits...YET đã đăng hơn một năm qua
Rainwish đã bình luận…
hI I am new hơn một năm qua