Wendy Issa

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 34 years old
  • New York, United States of America
  • Favorite TV Show: Two and a Half man
    Favorite Movie: Elizabethtown
    Favorite Musician: Michael Bublé
    Favorite Book or Author: The Alchimist
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Wendyk đã đưa ý kiến …
What are the best các câu lạc bộ to suscribe to??????........ đã đăng hơn một năm qua