chuông, bell

thành viên fanpop từ năm December 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Moon_Princess15 đã đưa ý kiến …
Thank bạn for adding me. I am sure we will be great friends. đã đăng hơn một năm qua
SenshiofNeptune đã đưa ý kiến …
Please stop claiming that they artwork đã đăng in your gallery is yours, and if you're not claiming it, stop giving people the impression its yours. Those are other peoples characters, and were all commissioned of Drachea Rannak. I've already let Drachea know about your page and reported bạn to fanpop đã đăng hơn một năm qua
big smile
Ami_Mizuno trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me. I added bạn back. I hope we'll become great friends. đã đăng hơn một năm qua
Violet_Lady đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua