thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Male
  • Sacramento, California
  • Favorite TV Show: Arby n' the Chief
    Favorite Movie: Alpha và Omega
    Favorite Musician: Metallica, Pantera, Avenged Sevenfold, System of a Down, Disturbed, Slayer, Anthrax, Megadeth (But mainly Metallica!!!)
    Favorite Book or Author: Người sói of the Beyond
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Timothy5496 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello from India My name is Hardial Singh Johal and I would like to be Những người bạn with bạn đã đăng hơn một năm qua
smile
stella2014 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hi how are u? đã đăng hơn một năm qua
awsomegtax đã đưa ý kiến …
HEY! OMG I remember you! đã đăng hơn một năm qua