thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Favorite TV Show: AdventureTime
    Favorite Movie: Over The Hedge
    Favorite Musician: Avril Lavigne,of course!
    Favorite Book or Author: nothing
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smirk
sabina2000 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hiya...Nice Icon...I tình yêu Avril too....! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Unwanted591 đã đưa ý kiến về Avril Lavigne hairstyle
I like 2004 Avril cause her hair is awsome!!Dark Blonde and Black. đã đăng hơn một năm qua
Unwanted591 đã đưa ý kiến về The Best Damn Thing
OH MY GODDDDDD!!!!It's Avril's third studio album! đã đăng hơn một năm qua