☁【Dr. Ammoniac Maniac】☁

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 120 years old
  • 《Alexandria,, Final fantaisie IX》
  • Favorite TV Show: 【Anime and other good stuffz
    Favorite Movie: Fictional, Documentaries, anything exciting. I don't mind suspense once in a while too!
    Favorite Musician: Bring Me The Horizon, Asking Alexandria, The Amity Affliction, Tonight Alive, Alexander Rybak, VOCALOIDs, EXO, and Girls Generation! ❖
    Favorite Book or Author: Perfect and Identical bởi Ellen Hopkins.】
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Axel1313 đã đưa ý kiến …
<3 <3<3 đã đăng hơn một năm qua
Azur_Fenix đã đưa ý kiến …
YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hows it going ultima ^_^ remember me??? đã đăng hơn một năm qua
UltmateUltima đã bình luận…
ayyy how ya doin hơn một năm qua
Azur_Fenix đã bình luận…
doing fine doing fine, still working on my mad scientist project to either breach the boundaries between this reality and one that has cáo, fox girls hoặc to genetically create them XD hơn một năm qua
UltmateUltima đã đưa ý kiến về Hotel California
hi đã đăng hơn một năm qua