Vanity

thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female, 24 years old
  • ♥Wonderland♥
  • Favorite TV Show: Once Upon A Time, HIMYM, Pretty Little Liars, NANA, Vampire Knight, FMA, Death Note,OHSHC
    Favorite Movie: Jumper, The Dust Factory, Moon Child +more.
    Favorite Musician: Justin Bieber, Jesse McCartney, Selena Gomez, Ariana Grande,
    Favorite Book or Author: NANA,The Immortal's Series, The secrets of the Immortal series, Percy Jackson series, House of the night series, and a bunch more+a bunch of Manga.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
sora97 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào i tình yêu your pic. where l & light almost Kiss it's soooooooooooooooooooo cute đã đăng hơn một năm qua
LunaShay đã đưa ý kiến …
Cool im Kirstyn,but people call me Luna hoặc Naomi :) đã đăng hơn một năm qua
sora97 đã bình luận…
xin chào i call (YUKI) matt and i'm sayu off of death note hơn một năm qua
arianaggs trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào awesome book danh sách bạn have, awesome các biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
UchihaYuki đã bình luận…
Thanks :3 hơn một năm qua