David Clayton

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • 28 years old
  • England, United Kingdom
  • Favorite Movie: Narnia
    Favorite Musician: U2
    Favorite Book or Author: U2 bởi U2
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi