James Balentine Jr.

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Male, 35 years old
  • San Elizario, Texas
  • Favorite TV Show: So Weird
    Favorite Movie: Jurassic Park, Twilight
    Favorite Musician: Lacuna Coil
    Favorite Book or Author: Twilight Saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

notimetosleep trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
For câu hỏi kiểm tra các câu hỏi in the Olympics spot :) đã đăng hơn một năm qua
orkneymatrix trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
ta 4 da ad,lol! đã đăng hơn một năm qua
ScarletWitch trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thank bạn so much for joining my Cristina Scabbia fanclub! :D đã đăng hơn một năm qua