Hi! My name's Twilight! At least I wish. <feel free to gimme props>

thành viên fanpop từ năm October 2010

  • Female
  • Favorite TV Show: GLEE, Magic School Bus, The Simpsons
    Favorite Movie: Legend Of The Guardians, of course!
    Favorite Musician: Owl City, solely for the one song To The Sky.
    Favorite Book or Author: The Capture, The Shattering, The Hatchling, The Outcast
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Digger_the_owl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello twilight! đã đăng hơn một năm qua
XxGuardianxX trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Even if our wings are ripped clean off!~
Haha, Twilight's boss! (: Great biểu tượng and user name! <3 đã đăng hơn một năm qua
Karthigesh đã đưa ý kiến …
Thanks for adding a câu hỏi to "The Simpsons" Spot :) đã đăng hơn một năm qua