Claire

thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Female
  • Favorite TV Show: ...
    Favorite Movie: Twilight, and a whole lot thêm
    Favorite Musician: Lady Gaga
    Favorite Book or Author: Twilight, and a whole lot thêm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Twiiiiiliggght đã đưa ý kiến …
Twilight rocks. That is all đã đăng hơn một năm qua