Shinju-Chan!

thành viên fanpop từ năm November 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Toxic_pandas đã đưa ý kiến về Grave of the Fireflies
I cried so bad during this movie ;w; đã đăng hơn một năm qua
Toxic_pandas đã đưa ý kiến về Instagram
xin chào guys?! If yall like metal bands yall should follow my ig band fanpage @typical_bandwhores hoặc follow my main @typical_xx :) đã đăng hơn một năm qua
ggarza1234 đã đưa ý kiến …
xin chào pearl đã đăng hơn một năm qua
Toxic_pandas đã bình luận…
GIoo hơn một năm qua